išvertimas

išvertimas
išvertìmas sm. (2) 1. Sut, LL299, , NdŽišversti 2: Ižvertimas SD301. Jeigu žolei pervežti naudojami paprasti sunkvežimiai, jai iškrauti patogu naudoti išvertimo tinklus . ║ Žadėjo da tą katiną pašvęsti už smetono išvertìmą LKT110(Lkv). 2. D.Poškišversti 4: Marcinkonių kryžiaus išvertimo byla galų gale buvo laimėta . ║ Išvertimas Sodomos ir Gomoros liudijimu Petro š. duotas yra ant pavaizdo kančios amžinos DP310. Nes šarvai žalnierystės mūsų neyra kūniški, bet galytingi Dievui ant išvertimo tvirtybių Bt2PvK10,4. 3. NdŽišversti 7. | refl.: Laisvojo voko krašto išsivertimas į lauko pusę (Ectropium palpebrae) . 4. Nišversti 8. 5. NdŽišversti 9. ║ Bulvės podirvio išvertimo į paviršių mažiau bijo, kaip kiti augalai . 6.išversti 10. ║ NdŽ. 7.išversti 11: Ir dėl ko gi kito būtų įtaisę Surdegio popai iškalą kaip ne dėl išvertimo „lietuvių katalikų“ į maskolius provaslavus TS1898,5–6. 8.išversti 14. ║ Vaistų nū išvertìmo duoda (sergant tymais), ka išverstų Pj. | refl.: Vočių ižsivertimas SD236. 9. NdŽišversti 18: Laikytas inkvizicijos kalėjime už Giesmių giesmės išvertimą LEIX100. 10. refl.išversti 19 (refl.): Išsivertìmas su kuo . 11. Sut, N, NdŽišversti 20: Ką jūs vertat iš tų laikraščių (skaitymo)? – Tu tik nori išvertìmo Trk. \ vertimas; antsivertimas; apvertimas; atvertimas; įvertimas; išvertimas; nuvertimas; pavertimas; pervertimas; privertimas; suvertimas; užvertimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • išvertimas — išverti̇̀mas dkt. Šiùkšlių plūki̇̀mas išverti̇̀mo viẽtose …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antsivertimas — antsivertìmas sm. (2) Lk žr. užvertimas 4. | refl.: Tuo antsivertimù kliu kliu kliu išgėrė visą [butelį] Jdr. vertimas; antsivertimas; apvertimas; atvertimas; įvertimas; išvertimas; nuvertimas; pavertimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvertimas — apvertìmas sm. (2) DŽ1; D.Pošk 1. Sut, N, ŠT383 → apversti 1: Pagriovimas, apvertimas SD196. 2. → apversti 3: Dirvos sluoksnio arba velėnos apvertimu siekiame nutraukti anksčiau toje vietoje augusių augalų vegetaciją rš. 3. → apversti 4: Galima… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvertimas — atvertìmas sm. (2) I, DŽ1; D.Pošk 1. → atversti 1. ║ atversta, atlenkta vieta ar daikto dalis: Apie galvą apsigaubus skarelę, kerteles sumezga užpakaly galvos, ant kaktos atverčia „atvertimą“ ir už jo užkiša rūtų šakelę TDrI201. 2. refl. →… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškilnojimas — sm. (1) žiemkenčių šaknų išvertimas, esant pašalui: Bene daugiausia žalos pridaro javų iškilnojimas rš. kilnojimas; iškilnojimas; sukilnojimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvartas — ìšvartas sm. (1) 1. [K] išvertimas. 2. Gmž perversmas: Ižvartas SD422 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvėrimas — išvėrìmas sm. (2) NdŽ, KŽ, išvėrimas (1) KI134 1. KI134, NdŽ → išverti 1. 2. → išverti 5: Aštuonianytis – aštuoniom nytim audžias, diminis – keturiom, išvėrìmas kitas Plvn. 3. refl.žr. išvertimas 8 (refl.): Išsivėrimas vočių N …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvertimas — nuvertìmas sm. (2) NdŽ, KŽ; Sut, LL112 1. → nuversti 2: Už šieno galo nuvertìmą gausit, vaikai, bart Ėr. | refl. NdŽ, KŽ: Nuo to nusivertìmo susimušė i mirė Žal. 2. PolŽ1229 → nuversti 3. ║ Mžš Už trobų nuvertìmą moka, i didelius piningus Krš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavertimas — pavertìmas sm. (2) KII279, KŽ; Rtr → paversti: 1. NdŽ. | refl. NdŽ. 2. NdŽ. 3. NdŽ. ║ NdŽ. 4. → paversti 8. ║ Kas čia tavo buvo per pavertìmas, kad, žiūrėk, jau vėl avys dobiluos Brt. 5 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pervertimas — sm. (1) DŽ1, KŽ, pervertìmas (2) Rtr, KŽ 1. SD1146 → perversti 1. 2. D.Pošk → perversti 3. 3. → perversti 4. | refl. NdŽ: Kartą per fizinio lavinimo pam …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”